Αίτημα Αγοράς

Θέλω να αγοράσω το προιόν ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ στην αναγραφόμενη ποσότητα:

Πόσους ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ χαρακτήρες βλέπετε;Κωδικός Ασφαλείας