Αίτημα Αγοράς

Θέλω να αγοράσω το προιόν ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ στην αναγραφόμενη ποσότητα:

Πόσους ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ χαρακτήρες βλέπετε;Κωδικός Ασφαλείας